ເມືອງຫີນບູນ ກຳນົດບ້ານຫ້ວຍເຂົ້າໝິ້ນ, ຫາດຊາຍຄຳ ແລະ ບ້ານມ່ວງໄຂ່ ເປັນເຂດພື້ນທີ່ສີແດງ ພ້ອມແຈ້ງປິດການ ເຂົ້າ-ອອກ ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ ນັບແຕ່ວັນທີ 30 ສິງຫາ ເຖິງ 13 ກັນຍາ 2021.

.