Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຈ້ງການ ລັອກດາວ ນະຄອນປາກເຊແລ້ວ

ແຈ້ງການ ລັອກດາວ ນະຄອນປາກເຊແລ້ວ

ດ່ວນ!! ລັອກດາວ ນະຄອນປາກເຊ ເນື່ອງຈາກຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື່ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ

ເຊິ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດມາດຕະການ ແຕ່ເວລາ 21:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ຫາ ເວລາ 6:00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2021 ແຈ້ງການກ້ອງຄອມເມັ້ນ.

.