ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປິດ ( Lock down ) ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ເລກທີ 1400/ຈຂ.ສຂ ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2021

.

.