ຄຳສັ່ງເລກທີ 16 ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ວັນທີ 19 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021

.

.

.

.

.

.