ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ຈຳນວນ 16 ຄັນ. ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021 ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເກັບກູ້ລົດຈັກ ທີ່ຖືກລັກຄືນມາໄດ້ ຈຳນວນ 23 ຄັນ, ແລະ ໄດ້ມອບຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງແລ້ວ ຈຳນວນ 7 ຄັນ, ຍັງເຫຼືອ ຈຳນວນ 16 ຄັນ.

ໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດນຳເອົາກະສານໄປພົວພັນ ເອົານຳເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ໃນໂມງ, ເວລາ ລັດຖະການ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນມາໄດ້ທີ່ເບີ: 020: 5562 8811.

.

.

.

.