Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ລົດຈັກ 16 ຄັນຂອງໃຜ? ກວດເບິ່ງເລກຈັກເລກຖັງດ່ວນ

ລົດຈັກ 16 ຄັນຂອງໃຜ? ກວດເບິ່ງເລກຈັກເລກຖັງດ່ວນ

ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ຈຳນວນ 16 ຄັນ. ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021 ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເກັບກູ້ລົດຈັກ ທີ່ຖືກລັກຄືນມາໄດ້ ຈຳນວນ 23 ຄັນ, ແລະ ໄດ້ມອບຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງແລ້ວ ຈຳນວນ 7 ຄັນ, ຍັງເຫຼືອ ຈຳນວນ 16 ຄັນ.

ໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດນຳເອົາກະສານໄປພົວພັນ ເອົານຳເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ໃນໂມງ, ເວລາ ລັດຖະການ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນມາໄດ້ທີ່ເບີ: 020: 5562 8811.

.

.

.

.