Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ລົງທະບຽນກັບຄືນບ້ານຂອງແຮງງານລາວພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ

ລົງທະບຽນກັບຄືນບ້ານຂອງແຮງງານລາວພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ

📣📣ແຈ້ງການ📢📢 ເຖິງ:ແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ.

ເລື່ອງ:ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນກັບຄືນບ້ານຂອງແຮງງານລາວພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ

*ໝາຍເຫດ:ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕາມເບີໂທໃນເອກະສານສະບັບນີ້ເທົ່ານັ້ນ

.