ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສຸ່ມໃສ່ຢ່າງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະໜ້າທີ່ ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຜິດຊອບສູງ ເພື່ອສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃນການພັດທະນາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍເພາະແມ່ນການພັດທະນາດ້ານ ການລົງທືນ ແລະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ເຫັນໄດ້ຈາກບົດລາຍການເມືອງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 8 ອົງຄະນະພັກແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ສຳເລັດໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບ ການລົງທືນພາກເອກະຊົນ ກວມອັດຕາສ່ວນສູງເຖິງ 69% ຂອງການລົງທືນທັງໝົດ.

ທ່ານ ຄັດຕະພອນ ພົມມະປັນຍາ ອາດິດປະທານສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ລາຍງານໂອກາດດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີຫຼາຍກວ່າ 54 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ມີຍອດການລົງທືນທັງໝົດ 80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະກາຍເປັນກຳລັງແຮງອັນສຳຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ທີໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະຊາວໜຸ່ມຍິງ-ຊາຍ ໃນແຂວງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນ.

ທ່ານ ຄັດຕະພອນ ພົມມະປັນຍາ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ແຜນການຕໍ່ໜ້າ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ໜຸ່ມແຂວງຫຼວງພະາງ ຈະສູ້ຊົນພັດທະນາວຽກງານທຸລະກິດໜຸ່ມໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະກາຍເປັນກຳລັງແຮງ ໃນການສ້າງສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃນການປະກອບສ່ວນ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ວາງງານ ໃຫ້ອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ.

ຂ່າວ: ແຫຼ້ ສຸລີນພອນ