ເມືອງເຊໂປນ ນ້ຳຖ້ວມໜັກ ກວມຫຼາຍກວ່າ 30 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ຜະລິດກະສິກຳຖ້ວມເກືອບ 2 ພັນເຮັກຕາ

ສະພາບນ້ຳຖ້ວມເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 09/10/2020 ສະພາບນໍ້າແມ່ນໄດ້ຖ້ວມສູງໃນລະດັບວິກິດ ເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ຫຼາຍກວ່າ 30 ບ້ານ ເຮືອນຊານປະຊາຊົນ ຖ້ວມແລ້ວ 869 ຫຼັງຄາ

ໃນ 21 ບ້ານ ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດກະຊິກໍາ 1973 ເຮັກຕາ ລະດັບນໍ້າໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ຖ້ວມໄມ້ຫຼາວັດແທກ ເກີນ 18 ແມັດ ເຂດອັນຕະລາຍແມ່ນ 17 ແມັດ ຫຼາຍຈຸດໄດ້ຖືກຕັດກະແສໄຟຟ້າ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ

.

.