ຫຼວງພະບາງ: ໄລຍະຜ່ານມາ ວຽກງານການສຶກສາ-ກິລາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ, ບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະສີ່ງທີ່ທ່ວງດືງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນ ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນການສ້າງຄູປະສົບການ, ຄູຊຳນານງານ, ສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃນແຕ່ລະປີ, ລວມທັງນັກຮຽນເກັ່ງແຕ່ລະຊັ້ນ ແຕ່ລະວິຊາ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະບຳລຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສາມາດຍາດໄດ້ອັນ ດັບທີ່ດີໃນລະດັບປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຕາໜ່າງດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີີກ, ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ບັນຫາຫ້ອງຮຽນທີ່ປະຖົມປະຖານ ໃຫ້ເປັນຫ້ອງຮຽນລະດັບດີ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນແຕ່ລະຊັ້ນ ໄດ້ບັນລຸຄາດໝາຍສູງຂື້ນ.

ທ່ານ ຊາຍສະຫວັນ ຈັນມານິດ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາ ແລະກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ເຖີງວ່າການສຶກສາຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນ ແຕ່ຍັງມີສີ່ງທ້າທາຍບາງດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ອັດຕາການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ 100%, ລວມທັງການປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ໃນຕໍ່ຫນ້າ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງ ແຕ່ບໍ່ທັນບັນລຸຜົນສຳເລັດ ເປັນຕົ້ນ ອັດຕາການປະລະການຮຽນແຕ່ລະຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶຶກສາ ເຊັ່ນການບໍ່ແຕ່ງບົດສອນ-ການສອນບໍ່ເຕັມເວລາ ຂອງຄູ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະອື່ນໆ.

Cr: ອາພຸດເດດ ບຸບຜາ