ເມືອງໄຊຍະບູລີ ເປີດໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ຂອງກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາ ບ້ານດອນເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2020 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານດອນເງິນ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນແທນ ທິແກ້ວ ເຈົ້າເມືອງເມືອງໄຊຍະບູລີ, ທ່ານ ປອ ແວວເພັດ ສີບຸນມາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍນາຍບ້ານອໍານາດການປົກຄອງ, ຂະແໜງການຂອງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ຄໍາດີ ທໍາມະວົງ ນາຍບ້ານບ້ານດອນເງິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບ້ານດອນເງິນ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊຍະບູລີ ປະກອບມີ 5 ໜ່ວຍງານ, ມີ 15 ຕໍາແໜ່ງງານຂອງບ້ານ, ມີ 24 ໜ່ວຍຜະລິດ, ມີ 287 ຄອບຄົວ, 299 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ພົນລະເມືອງທັງໝົດ 1.381 ຄົນ, ຍິງ 686 ຄົນ, ປະກອບມີ 8 ເຜົາ. ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງບ້ານ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເຮັດຫຼາຍແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບໜ້ອຍ; ແຕ່ລະປີແມ່ນຂະຫຍາຍເຂດຜະລິດກະສິກໍາ, ຖາງປ່າຊະຊາຍ, ນໍາໃຊ້ສານເຄມີ, ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມມີການຊຸດໂຊມ ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໂລກລະບາດຂອງສັດລ້ຽງ. ເພື່ອຊອກທາງແກ້ໄຂກັບບັນຫາສະພາບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ບ້ານດອນເງິນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງຂຶ້ນ ໂດຍເອົາຄອບຄົວທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະໝັກ ຈໍານວນ 10 ຄອບຄົວ, ໄດ້ຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ແຜນງານກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ) ໃນມູນຄ່າ 222 ລ້ານກີບ, ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າກໍານົດ 18 ເດືອນແຕ່ປີ 2020-2021 ຈະອານຸມັດເງິນໃຫ້ເປັນ 3 ງວດ: ງວດ I 50%, ງວດ II 40%, ງວດ III 10%; ໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການນີ້ມີ 3 ກິດຈະກໍາຫຼັກ ການລ້ຽງປາມີ 4 ຄອບຄົວ, ມີ 6 ໜອງ, ເນື້ອທີ່ 0,6 ເຮັກຕາ, ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດມີ 10 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 20 ເຮັກຕາ, ປູກເຂົ້າມີ 6 ຄອບຄົວ, ມີເນື້ອທີ່ 6 ເຮັກຕາ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊື້ແນວພັນຫຍ້າມາປູກ, ແປງຄອກສັດ, ເຈາະນໍ້າບາດານ.

ພ້ອມນີ້ບັນດາກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ຍັງໄດ້ຍົກລະດັບເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາແບບສະອາດຍືນຍົງ ເປັນຕົ້ນການປູກ, ການລ້ຽງ ເຊັ່ນ: ລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ປາ. ການປູກເຂົ້ານໍາໃຊ້ເຕັກນິກແບບທັນສະໄໝ, ການລ້ອມຮົ້ວ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປູກ-ການລ້ຽງຂອງຄອບຄົວ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ບ້ານອື່ນໆ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ, ປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ທັງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາບ້ານດອນເງິນ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ 60 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2018 ແລະ ປີນີ້ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ 222 ລ້ານກີບ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ບຸນແທນ ທິແກ້ວ ເຈົ້າເມືອງເມືອງໄຊຍະບູລີ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດປ້າຍໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ຂອງກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາບ້ານດອນເງິນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.