ບໍລິຄໍາໄຊ: ໃນວັນທີ່ 24 ມິຖຸນາ 2020 ຜ່ານມາ ທ້າວກ້ອຍ ປະຊາຊົນບ້ານປາກກະດິງ ໄດ້ພົບເງີນເບ້ຍບູຮານທີ່ໃຊ້ແທນເງີນໃນສະໄຫມກ່ອນ ຄາດວ່າມີອາຍຸຫຼາຍຮ້ອຍປີ. ສະຖານທີ່ພົບແມ່ນ ຢູ່ພູງູ ບ້ານປາກກະດິງ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໄຫເງິນຫອຍທີ່ພົບແມ່ນແມ່ມີນໍ້າໜັກລວມທັງໝົດ 4.5 ກິໂລກຣາມ. ສະເພາະໄຫ ແມ່ນໜັກ 2.15 ກິໂລກຣາມ, ໝາກເບ້ຍ ໜັກ 2.35 ກິໂລກຣາມ. ຈໍານວນໝາກເບ້ຍທັງໝົດ 2660 ອັນ

ຫລັງຈາກນີ້ຈະໄດ້ເກັບໄວ້ທີ່ຫໍເຈົ້າໂຕ່ງປາກກະດິງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ສຶກສາປະຫວັດຕິສາດຂອງລາວເຮົາ (ພິເສດພວກເຮົານັກທຸລະກິດບ້ານປາກກະດິງໄດ້ໃຫ້ເງີນລາງວັນສຳລັບຜູ້ທີ່ພົບເຫັນ ຜູ້ທີ່ໂຊກດີໄດ້ຮັບລາງວັນຈຳນວນ 20.000 ບາດຄື ທ້າວ ກ໊ອຍ ປະຊາຊົນບ້ານປາກກະດິງ)

ຖ້າຜุ้ໃດມີຂໍ້ມູນເພີ່ມ ສາມາດສົ່ງມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແດ່.

.

.