Homeໂຄວິດ-19

ໂຄວິດ-19

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 901 ໄຊຍະບູລີຍັງຕິດສູງທີ່ສຸດ

ລາຍງານ ສະຖານະການ ໂຄວີດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 20 ມັງກອນ 2022 ແຕ່ລະແຂວງ ທີ່ມາ

ໄຊຍະບູລີໜັກສຸດຕິດເພີ່ມ 606 ທົ່ວປະເທດ 1282

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2022, ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 5,298 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ກວດພົບເຊື້ອທັງໝົດ...

ໃໝ່ຫຼ້າສຸດເງື່ອນໄຂຄົນເຈັບໂຄວິດປົວດີອອກໂຮງໝໍໄດ້

ແຈ້ງການ: ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022, ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0071/ກປຟ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂສຳລັບການໃຫ້ຄົນເຈັບພະຍາດ COVID-19 ອອກຈາກໂຮງໝໍ. .

ເສຍຊີວີດເພີ່ມ 7 ຄົນ ຕິດໃໝ່ 538 ຄົນ

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2022, ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 3,273 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ກວດພົບເຊື້ອທັງໝົດ...

ຕິດເພີ່ມ 1052 ເສຍຊີວິດ 5 ປົວດີ 233

ສະພາບໂຄວິດ-19 ສປປລາວ ລາຍງານ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2022, ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອໂຄວິດ-19...

ນໍາເຂົ້າ 1 ຕິດພາຍໃນ 804 ເສຍຊີວິດ 7

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2022, ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 5,171 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ກວດພົບເຊື້ອທັງໝົດ...

ສະພາບໂຄວິດມື້ນີ້ຕິດເພີ່ມ 916 ເສຍຊີວິດ 7

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2022, ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 4,913 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ກວດພົບເຊື້ອທັງໝົດ...

ເສຍຊີວິດໃໝ່ 9 ຄົນ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 999 ຄົນ

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022, ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 5.443 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ກວດພົບເຊື້ອທັງໝົດ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!