ລາຍຊື່ຈຸດບໍລິການຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື່ອໄຟ 38 ປໍ້າ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022 ຕາມແຈ້ງການພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນວ.

.

.

.