Home ໂຄວິດ-19 ແຂວງຫຼວງພະບາງເພີ່ມມື້ນີ້177ຄົນ

ແຂວງຫຼວງພະບາງເພີ່ມມື້ນີ້177ຄົນ

ຂ່າວສານແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ແຂວງຫຼວງພະບາງມື້ນີ້ວ່າ.

ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021 ຍັງຄົງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສູງ, ເຊິ່ງອີງຕາມຜົນກວດວິເຄາະໃນວັນທີ 26/10/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງກວດທັງໝົດ 785 ຕົວຢ່າງ, ຜົນບວກ 177 ກໍລະນີ

ໃນນີ້ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 162 ຄົນ, ປາກອູ 8 ຄົນ, ນານ 5 ຄົນ, ນ້ຳບາກ 1 ຄົນ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ 1 ຄົນ.

.