ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເກີດເຫດການ ປະຊາຊົນກໍາລັງເອົາລົດໄປສ້ອມແປງຢູ ມ ສີງ ພໍມາຮອດບ້ານຫຼັກຄຳ ມ ນ້ຳທາ ຂ ຫຼວງນ້ຳທາ 27/10/21 ເວລາເກີດເຫດ 14:30, ໄດ້ມີ ສາຍໄຟແຮງກາງຢ່ອນກາງທາງ ລົດເກາະເກີດໄຟໄໝ້ເສຍຫາຍ.

ເຈົ້າຂອງລົດເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ, ສາເຫດມາຈາກສາຍໄຟຟ້າແຮງກາງຢ່ອນລົງຢູ່ຕຳ່ ເຊິ່ງລົດສູງ 480 ຊມ. ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຊັອດແລະໄໝ້ລົດເສຍຫາຍ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລະມັດລະວັງໃນການຂັບຂີ່

ຄລິບຈາກທີ່ເກີດເຫດ