ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສປປ ລາວ ປະຈໍາວັນທີ 27 ພະຈິກ 2021.

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1.491 ຄົນ, ປົວດີໃໝ່ 761 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃໝ່ 7 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 481 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນທຝ 219 ຄົນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ 121 ຄົນ.

ແຂວງຫຼວງພະບາງ 107 ຄົນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 99 ຄົນ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 76 ຄົນ.

ແຂວງຕ່າງໆ