ຄະນະສະເພາະກິດ ລາຍງານ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 8 ມີນາ 2022

.

.