ລາຍງານ ສຳລັບເຊົ້້າວັນທີ 8/02/2022; ໃນວັນທີ 7/2/2022 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 4869 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພົບເຊື້ອ ທັງໝົດ 324 ຄົນ; ຊື່ງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ໃນຈຳນວນພົບເຊື້ອ 324 ຄົນ ນັ້ນ ມາຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ
  • ກໍລະນີຊຸມຊົນ ຫຼືຕິດເຊື້ອພາຍໃນທັງໝົດ 321 ຄົນ; ເສຍຊີວິດ 03 ຄົນ
  • ກໍລະນີນຳເຂົ້າ: 03 (ຈຳປາສັກ 02 ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 01)