ແຈ້ງເຕືອນການເດີນທາງ (ທາງ4Cກາສີ-ເມືອງນານເຂດພູ 9 ຫຼັກ) 18/1/2022

.

.

.

ລາຍງານໂດຍ: ພູວອນ