ລາຍງານສະຖານະການໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 24 ພະຈິກ 2021.

ເສຍຊີວິດໃໝ່ 5 ຄົນທັງໝົດຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕິດໃໝ່ 1.336 ຄົນ ໃນນີ້ນໍາເຂົ້າ 6 ຄົນ, ປົວດີອອກຈາກສູນ 903 ຄົນ.

ແຂວງທີ່ິຕິດໜັກແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 716 ຄົນ.

ແຂວງຕ່າງໆ