ແຈ້ງການ ຍົກລະດັບມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວມຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດພະຍາດ Covit-19 ນັບແຕ່ວັນທີ 05-11 ພະຈິກ 2011.

.