ເຊົ້າວັນທີ 2 ພະຈິກ 2021, ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5415 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2414 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 181, ຈໍາປາສັກ 80, ຫຼວງພະບາງ 576, ຄໍາມ່ວນ 212.

ກວດພົບເຊື້ອ 873 ຕົວຢ່າງ ໃນ 14 ແຂວງ, ມີກໍລະນີນໍາເຂົ້າ 2 ຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 871 ຄົນ.

ມີລາຍງານກ່ນປິ່ນປົວຫາຍດີໃໝ່ 572 ຄົນ, ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 3 ຄົນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 1.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 427 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ58 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີ 40 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ16 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ມີ 172 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 105 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 1 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີ 12 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີ4 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີ 15 (ຊຸມຊົນ).

ແຂວງສາລະວັນ ມີ 3 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີທັງໝົດ 8 ໃນນີ້ມີ 2 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 6 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີ 5 (ຊຸມຊົນ) ແລະ ແຂວງເຊກອງ ມີ 7 (ຊຸມຊົນ).

.