ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 29/10/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 7175 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2606 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 440, ຈໍາປາສັກ 209, ຫຼວງພະບາງ 726, ຄໍາມ່ວນ 256: ກວດພົບເຊື້ອ 858 ຕົວຢ່າງ ໃນນີ້ມີຕິດພາຍໃນຊຸມຊົນ 856 ຄົນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 2 ຄົນ

 • – ນະຄອນຫຼວງ: 361 (ຊຸມຊົນ)
 • – ຫຼວງພະບາງ: 67 (ຊຸມຊົນ)
 • – ບໍ່ແກ້ວ: 67 (ຊຸມຊົນ)
 • – ຊຽງຂວາງ: 1 (ຊຸມຊົນ)

.

 • – ອຸດົມໄຊ: 3 (ຊຸມຊົນ)
 • – ໄຊຍະບູລີ: 2 (ນໍາເຂົ້າ)
 • – ຫຼວງນໍ້າທາ: 155 (ຊຸມຊົນ)
 • – ຜົ້ງສາລີ: 1 (ຊຸມຊົນ)

.

 • – ວຽງຈັນ: 131 (ຊຸມຊົນ)
 • – ບໍລິຄໍາໄຊ: 12 (ຊຸມຊົນ)
 • – ໄຊສົມບູນ: 2 (ຊຸມຊົນ)
 • – ຄໍາມ່ວນ: 15 (ຊຸມຊົນ)

.

 • – ສາລະວັນ: 7 (ຊຸມຊົນ)
 • – ສະຫວັນນະເຂດ: 10 (ຊຸມຊົນ)
 • – ຈໍາປາສັກ: 21 (ຊຸມຊົນ)
 • – ເຊກອງ: 3 (ຊຸມຊົນ).

ໃນນີ້ມີລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປົວດີ 576 ຄົນ.