ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອອກແຈ້ງການສະບັບໃໝ່ ຮັບມື ໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ 1 ທັນວາ ເປັນຕົ້ນໄປ

.

.

.