ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021, ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງເຊີນ ເລກທີ 2496.

ແຈ້ງເຊີນ ບັນດາບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ, ຜູ້ປະກອບການນຳເຂົ້າ ແລະ ຂາຍລົດ ທີ່ເປັນຕົວແທນຢ່າງເປັນທາງການໃນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບລົດ EV ທີ່ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ 100 ເປີເຊັນ

ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂໃຫ້ລະອຽດ

.

.