Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຂວງຜົ້ງສາລີເຄັ່ງຄັດມາດຕະການຮອດ 31 ຕຸລາ 2021

ແຂວງຜົ້ງສາລີເຄັ່ງຄັດມາດຕະການຮອດ 31 ຕຸລາ 2021

ຫ້ອງວ່າການແຂວງຜົ້ງສາລີອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 4981/ຫວກ.ຜລ ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021 ເລື່ອງການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 31 ຕຸລາ 2021.

ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການຂ້າງລຸ່ມນີ້ 👇

ແຂວງຜົ້ງສາລີເຄັ່ງຄັດມາດຕະການຮອດ 31 ຕຸລາ 2021

.

.

.

.