Home ໂຄວິດ-19 ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຫຼວງພະບາງສະເໜີເອົາໂຮງແຮມເຮືອນພັກເປັນບ່ອນກັກກັນເພີ່ມ

ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຫຼວງພະບາງສະເໜີເອົາໂຮງແຮມເຮືອນພັກເປັນບ່ອນກັກກັນເພີ່ມ

ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ຜ່ານມາ ຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເຮັດໜັງສືສະເໜີເຖິງຜູ້ປະກອບການ ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ພາຍໃນ ນະຄອນ ຫລວງພຣະບາງ ເພື່ອພິຈາລະນາ ນໍາໃຊ້ ໂຮງແຮມ ເຮືອນພັກ ຂອງຕົນ ເປັນບ່ອນ ກັກກັນ ຜູ້ສໍາຜັດ ແລະ ຕິດເຊື້ອ.

ນີ້ກໍ່ເປັນອີກນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສໍາຜັດ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ສາມາດ ມີບ່ອນກັກກັນທີ່ ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການກໍານົດ ເລື່ອງລາຄາ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ.

.

ສະຖານະການໂູວິດ-19 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະຈຳວັນທີ 19/10/2021ພົບເຊື້ອ ທັງໝົດ 72 ກໍລະນີ ປະກອບມີ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 41 ກໍລະນີ (ຊຸມຊົນ 41), ປາກອູ 22 ກໍລະນີ (ຊຸມຊົນ 22), ວຽງຄຳ 2 ກໍລະນີ (ຊຸມຊົນ 2), ງອຍ 5 ກໍລະນີ( ຊຸມຊົນ 5) ແລະ ເມືອງນ້ຳບາກ 2 ກໍລະນີ( ຊຸມຊົນ 2)

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານຫຼວງພະບາງ