ດ່ວນທີ່ສຸດ ອອກມາແລ້ວຄຳສັ່ງຂອງເຈົ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງ ວ່າດ້ວຍການເຂັ້ມງວດປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ (ລາຍລະອຽດອ່ານຕາມເອກະສານ)

ປະຕິບັດ 7-21 ຕຸລາ 2021

.

.

.