ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 190/ຄລສພ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາກະຊວງ,ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

.

.

.

.

.

.