ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອອກແຈ້ງເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນການລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ກະລຸນາ ຊອກຕໍ່ໆກັນແດ່