ໃນຄັ້ງວັນທີ 29/7/2021ຜ່ານ ທາງອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານໂພນຄໍາ ຂອງເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສົມທົບກັບຄະນະກໍ່ສ້າງຮາກຖານເຂດໂພນຄໍາ ໄດ້ພ້ອມກັນອອກແຮງງານລວມເຮັດຂົວໄມ້ຂ້າມໃນຈຸດທີ່ທາງຂາດ ທີ່ຖືກນໍ້າໄຫຼກັດເຊາະໃນຜ່ານມາ.

.

ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງບ້ານທາດ ຫາ ບ້ານໂພນຄໍາເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນໄປມາ ໃນໄລຍະນີ້. ເຊິ່ງມີຈໍານວນແຮງງານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 65 ຄົນ.

ຂໍ້ມູນ-ພາບ : ຄໍາສຸກ ເນືອດດາວົງ

.

.

.

.

.

.

.

.

.