ຂໍປະກາດຕາມຫາຄົນໃນພາບ ຊື່ທ້າວສົມຫມໍ ອາຍຸ18 ເຊິງເກິດຢູ່ ບ້ານວັງສາ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິງເປັນລູກຂອງທ້າວບຸນເພັງ ແລະນາງບົວສອນ ລາວໄດ້ອອກຈາກບ້ານມາໄດ້ 2 ປີປາຍແລ້ວໂດຍຈຸດປະສົ່ງໄປແຂວງບໍ່ແກ້ວ (ເຂດເມືອງຫ້ວຍຊາຍ) (ເມຶອງຕົ້ນເຜິງ)ເພືອໄປເຮັດວຽກຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນ ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາທາງຄອບຄົວໂດຍຂາດການຕິດຕໍ່ໄດ້2ປີປາຍແລ້ວໂດຍບໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວໄປຢູ່ໃສ່ແລະໃນຕອນນີ້ນາງບົວສອນຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ມາຮອດບໍ່ແກ້ວແລ້ວເພືອຕາມຫາລູກ

*ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດຫາກພົບເຫັນຊວ່ຍກາລຸນາແຈ້ງຫຼືຕິດຕໍ່ຫາຂ້າພະເຈົ້າໂດຍກົງກະໄດ້ທາງຄອບຄົວເພິນກໍຊິມີນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈສົມມະນາບຸນຄຸນ (0305812914) ແອບ (02099204177)

(ຫາກໃຜເຫັນໂພດນີ້ກໍຊວ່ຍຝາກໄລ້ຝາກແຊຮຕໍ່ໆກັນແດ່ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍຫລືເພຶອນມະນຸດດ້ວຍກັນ

.

.