ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການສະໜອງນ້ຳມັນໃຫ້ພຽງພໍກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດ ບັນດາລາຍຊື່ປ້ຳນ້ຳມັນທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ທັງໝົດ ຈຳນວນ 190 ສະຖານີທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ພາຍໃນອາທິດໜ້າ ແມ່ນຕາມລາຍລະອຽດຂອງລາຍຊື່ປ້ຳຂອງ ປີໂຕຣເທຣດ, PV Oil, ສົມໃຈຫຼັກ 10, Lo Petroleum ແລະ ພະລັງງານບົວສະຫວັນ.

ລາຍລະອຽດທີ່ຂອງແຕ່ລະປ້ຳແມ່ນຕາມຮູບ

.