Home ໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວີດເພີ່ມ 7 ຄົນ ຕິດໃໝ່ 538 ຄົນ

ເສຍຊີວີດເພີ່ມ 7 ຄົນ ຕິດໃໝ່ 538 ຄົນ

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2022, ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 3,273 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ກວດພົບເຊື້ອທັງໝົດ 538 ຄົນ (ຕິດເຊື້ອພາຍໃນ 531 ຄົນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 07 ຄົນ).

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ການຕິດເຊືື້ອພາຍໃນໃໝ່ 531 ທັງໝົດ ຄົນ ຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

 • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 180 ຄົນ
 • ແຂວງຜົ້ງສາລີ 63 ຄົນ
 • ແຂວງໄຊຍະບູລີ 37 ຄົນ
 • ແຂວງຊຽງຂວາງ 35 ຄົນ
 • ແຂວງອຸດົມໄຊ 31 ຄົນ
 • ແຂວງຫຼວງພະບາງ 25ຄົນ

 • ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 23 ຄົນ
 • ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 22 ຄົນ
 • ແຂວງວຽງຈັນ 20 ຄົນ
 • ແຂວງຫົວພັນ 20 ຄົນ
 • ແຂວງຄໍາມ່ວນ 17 ຄົນ
 • ແຂວງສາລະວັນ 13 ຄົນ

 • ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 12 ຄົນ
 • ແຂວງເຊກອງ 11 ຄົນ
 • ແຂວງຈໍາປາສັກ 6 ຄົນ
 • ແຂວງອັດຕະປື 6 ຄົນ
 • ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ 5 ຄົນ
 • ແຂວງໄຊສົມບູນ 5ຄົນ

ສໍາລັບການຕິດເຊື້ອນໍາເຂົ້າ ມີ 07 ຄົນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6 ຄົນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 1 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າຈຳກັດບໍລິເວນຕາມສະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ກ່ອນຈະກວດພົບເຊື້ອ.

ຮອດປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ ຢຸ່ໃນ ສປປ ລາວ ທັງໝົດ 124.731 ກໍລະນີ, ອອກໂຮງໝໍວານນີ້ 135 ຄົນ , ກຳລັງປິ່ນປົວ 8,059 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສະສົມທັງໝົດ 495 ຄົນ (ເສຍຊີວິດໃໝ່ 07 ຄົນ)

ສຳລັບຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 07 ຄົນ ຈາກ: ນະຄອນຫຼວງ 03 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 02 ຄົນ ແລະ ອຸດົມໄຊ 01 ຄົນ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ 01 ຄົນ.