ແຈ້ງການຂອງ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ມາດຕາການເພີ່ມເຕີມ ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

ນັບແຕ່ວັນທີ 25/11-09/12/2021

.

.