ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ບໍລິສັດ ເດລີເວີຣີ ຮີໂຣ ລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫຼື ຮູ້ໃນນາມ ຟູດແພນດ້າ ບໍລິສັດສົ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍອັນດັບໜຶ່ງຂອງລາວ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມູນຄ່າ 19,000,000 ກີບ! 

ເຊິ່ງໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານ, ທີ່ພັກເຊົາ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເສຍຫາຍໜັກ ຈົນສ່້າງໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດຳລົງຊີວິດ, ຜົນກະທັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທາງແຂວງໄຊຍະບູລີເອງ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈຳນວນຫລວງຫລາຍ.  

ສະນັ້ນ, ໃນນາມທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມສູງ ແລະ  ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້ ຟູດແພນດ້າ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

  1. ເຂົ້າສານຈຳນວນ 1 ໂຕນ
  2. ໝີ່ເຄີ່ງສຳເລັດຮູບຈຳນວນ 100 ແກັດ
  3. ປ່ອງປາຈຳນວນ 100 ແພັກ
  4. ຊັນໄລ ລ້າງຖ້ວຍ (ຕຸກນ້ອຍ) ຈຳນວນ 250 ຕຸກ
  5. ແຟັບຊັກເຄື່ອງຈຳນວນ 500 ຖົງ