ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສດບຸກ ຊື່ Boubbe Daophahath ໄດ້ຂຽນໂພສດແຊຣປະສົບການລູກນ້ອຍ 10 ເດືອນຕິດພະຍາໂຄວິດ19 ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ແມ່ລູກອ່ອນຜູ້ມີລູກນ້ອຍທັງຫລາຍ

ມື້ນີ້ຈະມາແຊປະສົບການລູກຕິດໂຄວິດ ແລະ ວິທີປິ່ນປົວ〰️👁‍🗨 (ລູກຕິດນຳແມ່ ແມ່ເປັນໄດ້ 5ມື້ ຜົນກວດເປັນລົບ ລູກຫາກໍ່ເລີ່ມມີອາການ) ລູກ 12ມື້ ຜົນກວດຈຶ່ງເປັນລົບ😌


ມື້ທີ່1
👶🏻ອາການ: ຄີງຮຸ່ມໆ ເລີ່ມໄຂ້ຂຶ້ນ ດູດເອົາຂີ້ມູກມາກວດ ຜົນເປັນບວກ ເມື່ອຮູ້ວ່າລູກຕິດ ແມ່ເລີຍໄດ້ເອົາລູກມາເບິ່ງຕໍ່.
👩🏻‍⚕️ປິ່ນປົວ: ໃຫ້ຢາລົດໄຂ້, ໄດ້ຍັດກົ້ນ ທຸກ 4-6ຊມ, ເຊັດໂຕ (ມື້ທຳອິດ ກາງຄືນລູກມີອາການສະບັ້ນ ເນື່ອງມາຈາກເປີດແອນອນ (ລູກອາດຈະໜາວ) ໄດ້ເປີດພັດລົມນອນ.

ມື້ທີ່2
👶🏻ອາການ: ຄີງຮ້ອນມີໄຂ້ຮອດ 38,5 ເລີ່ມໄອ, ນໍ້າມູກ ຕັນດັງ, ຮາກ, ກິນເຂົ້າ ແລະ ນົມ ໜ່ອຍລົງ ງໍແງໝົດມື້ ໄດ້ທຽວປ້ອນນຳ້ ໂອລາລິດ (ລົດເກືອ) ຕະຫຼອດ ແລະ ໄຂ້ຍັງບໍລົງ ໄດ້ທຽວຍັດກົ້ນທຸກ 4-6 ຊົ່ວໂມງ ເນື່ອງຈາກ ຢາກິນເຮັດໃຫ້ໄຂ້ບໍ່ລົດ.
👩🏻‍⚕️ປິ່ນປົວ: ໃຫ້ຢາລົດໄຂ້ ທຸກໆ4ຊມ, ເຊັດໂຕ ຫ້າມໃຫ້ໄຂ້ຂື້ນສູງ, ໝັ່ນແທກອຸນນະພູມ ໃຫ້ຢາດີໄອ ລົດຂີ້ສະເລດມື້ລະ 2ຄັ້ງ, ຕິດແຜ່ນເຈວລົດໄຂ້ໃສ່ຫນ້າຝາກ ແລະ ສັນຫລັງ, ກິນໂອລາລິດຊົງມື້ລະຖົງ 150 ມລ, ລ້າງດັງດ້ວຍນໍ້າເກືອເຊົ້າ-ແລງ, (ໝັ່ນດູດຂີ້ມູກ).

ມື້ທີ່3:
👶🏻ອາການ: ອາການໄຂ້ເລີ່ມລົດລົງ ຄີງເລີ່ມເຢັນ ແທກອຸນຫະພູມບໍ່ໄຂ້ແລ້ວ ຍັງແຕ່ຫວັດ ກັບ ໄອ (ລູກຈະໃຫ້ເວລາໄອ ຍ້ອນວ່າ ໄອບໍ່ອອກ ຂີ້ສະເຫຼດບໍ່ແຕກ ແລະ ເຈັບຄໍ). ດູດຂີ້ມູກອອກມາກວດຜົນຍັງເປັນບວກ ➕.
👩🏻‍⚕️ປິ່ນປົວ: ໃຫ້ຢາດີໄອ ລົດຂີ້ສະເລດມື້ລະ 2ຄັ້ງ, ຢາແກ້ແພ້ແກ້ຄັນ ຍ້ອນວ່າລູກ ມີຕຸ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຫວັດ ມູກຍ້ອຍ, ທຽວປ້ອນນຳ້ ແລະ ທຽວດູດຂີ້ມູກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກຕັນດັງ. (ຮົມນຳ້ເກືອ ແລະ ຢາຂະຫຍາຍຫຼອດລົມ) 1 ຄັ້ງ/ມື້.

ມື້ທີ່4
👶🏻ອາການ: ໄອ ມີນໍ້າມູກ ບໍ່ມີໄຂ້ແລ້ວ, ລູກກິນນົມກິນເຂົ້າປົກກະຕິ ແຕ່ປະລິມານຈະໜ້ອຍກ່ອນ ອາການສົດຊື່ນຂື້ນ.
👩🏻‍⚕️ປິ່ນປົວ: ໃຫ້ຢາດີໄອ ລົດຂີ້ສະເລດມື້ລະ 2ຄັ່ງຕໍ່ມື້, ກິນຢາແກ້ແພ້ ແລະ ກິນຢາຕ້ານເຊື້ອ ເນື່ອງຈາກລູກມີອາການເຈັບຄໍ ໃຫ້ທຸກເທື່ອທີ່ໄອ, ກິນໂອລາລິດຊົງມື້ລະຖົງ 150 ມລ, ລ້າງດັງດ້ວຍນໍ້າເກືອເຊົ້າ-ແລງ, ດູດຂີ້ມູກ ແລະ ຮົມນຳ້ເກືອ ປົນກັບຢາ ຂະຫຍາຍຫຼອດລົມ ຍ້ອນວ່າຂີ້ສະເລດບໍ່ແຕກ ລະລາວຫາຍໃຈຍາກ 1ຄັ້ງ/ມື້.

ມື້ທີ່5
👶🏻ອາການ: ມີແຕ່ໄອເລັກນ່ອຍ ກິນນົມ ແລະ ເຂົ້າໄດ້ໄດ້ປົກກະຕິ ອາການສົດຊື່ນຂື້ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
👩🏻‍⚕️ປິ່ນປົວ: ໃຫ້ຢາດີໄອ ລົດຂີ້ສະເລດມື້ລະ 2ຄັ້ງ , ຢາລົດນຳ້ມູກ ແລະ ສືບຕໍ່ລ້າງດັງດ້ວຍນໍ້າເກືອເຊົ້າ-ແລງ, ແລະ ດູດນຳ້ມູກອອກ.

ມື້ທີ່6
👶🏻ອາການ: ນຳ້ມູກເລີ່ມແຫ້ງ ຍັງມີໄອເລັກນ້ອຍ ຖືວ່າເກືອບປົກກະຕິ ກິນນົມ ແລະ ເຂົ້າໄດ້ປົກກະຕິ ສະພາບເລີ່ມກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ ແຕ່ຍັງຕ້ອງກິນຢາ ໃຫ້ຄົບກຳນົດ ເພື່ອໃຫ້ຫາຍຂາດດີ.
👩🏻‍⚕️ປິ່ນປົວ: ສືບຕໍ່ລ້າງດັງດ້ວຍນໍ້າເກືອເຊົ້າ-ແລງ, ໃຫ້ກິນຢາດີໄອ ດີຫວັດ. (ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກວດຫາເຊື້ອ)

ມື້ທີ່7- ມື້ທີ 12 (ມື້ທີ 12 ຈຶ່ງເປັນລົບ)
👶🏻ອາການ: ຍັງມີນຳ້ມູກ ແລະ ຕັນດັງກາງຄືນ, ຍັງມີໄອກາງຄືນ
👩🏻‍⚕️ປິ່ນປົວ: ສືບຕໍ່ລ້າງດັງດ້ວຍນຳ້ເກືອ, ກິນຢາດີໄອ (ນັບແຕ່ມື້ທີ 7ມາ ຈະກວດ ATK ທຸກມື້ ເພື່ອຕິດຕາມວ່າເຊື້ອໝົດໄປແລ້ວ ຫຼື ຍັງ ຈົນກວ່າ ມື້ທີ 12 ລູກຈຶ່ງກວດເປັນລົບ) ເນື່ອງຈາກວ່າ ເດັກນ້ອຍບໍ່ມີຢາຂ້າໂຄວິດຈຶ່ງກິນຢາຕາມອາການ ແລະ ແລ້ວແຕ່ພູມຕ້ານທານຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ລູກອາຍຸ 10ເດືອນ ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວເຊົາໄຂ້ໄວ ມີໄຂ້ແຕ່ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນປະໝາດ ແລະ ຖືເບົາ ຈັ່ງໃດກໍ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນໄລຍະ 2-6ອາທິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີອາການເກົ່າກັບມາ ແລະ ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ.