ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 16 ມີນາ 2022

.

.

.