Home ການກຸສົນ ເລື່ອງລາວປະທັບໃຈ “ຊື້ແພັມເພີດຜູ້ຍິງແດ່ 625 ຫໍ່” ໄປໃຫ້ແມ່ຍິງຢູ່ສູນ

ເລື່ອງລາວປະທັບໃຈ “ຊື້ແພັມເພີດຜູ້ຍິງແດ່ 625 ຫໍ່” ໄປໃຫ້ແມ່ຍິງຢູ່ສູນ

ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈຊື້ສີ່ງນີ້(ຜ້າອານາໄມ) ຂ້ອຍໄດ້ຖາມກັບແຟນໄປວ່າ

ຂ: ຢາກຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນກັບຜູ້ຍິງໄປມອບໃຫ້ແຮງງານຍິງຢູ່ສູນຈຳກັດສະຖານທີ່ ເຈົ້າເຫັນດີນຳຂ້ອຍເບາະ

ຟ: ອ່າດີໃດ ເຈົ້າຄິດໄດ້ແນວໃດ ຊື້ເລີຍໆອິຕົນຜູ້ຢູ່ໄກ ບ່ອນຂາຍກະບໍ່ມີໃນນັ້ນ

ແລ້ວກະໄດ້ປຶກສານຳສະມາຊິກອ້າຍນ້ອງໃນກຸ່ມຕື່ມອີກຫຼາຍເທື່ອ

ມື້ຕໍ່ມາຈື່ງໄດ້ໄປຊື້ເອງກັບມືດ້ວຍງົບ 1.400.000 ກີບ (ເງິນທີ່ອ້າຍນ້ອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຮ່ວມໃຈໄດ້ມາຈາກການລະດົມທຶນ) ໄດ້ມາທັງໝົດ 5 ແກັດ ມີສີຂຽວ ສີບົວ ສີດຳ ລວມໄດ້ 625 ຫໍ່

ຕອນໄປຊື້ບອກວ່າເອົາແພັມເພິດຜູ້ຍິງໃຫ້ແນ່ສັບສີ 5 ແກັດ (ດ້ວຍຄວາມຢາກອາຍ) ແນວບໍ່ເຄີຍຊື້ຈັກເທື່ອ. ພະນັກງານຢູ່ຮ້ານພັດຍັງຖາມກັບວ່າແມ່ນຫຍັງ ເລີຍໄດ້ບອກໄປຕົງໆເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍທີ່ຢືນຢູ່ໃກ້ໆແນມໜ້າ😂

ມື້ທີ່ມອບຖືວ່າໄດ້ການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ຜູ້ຍິງໃນສູນ 95 % ຈັບເອົາ ທີ່ບໍ່ເອົາແມ່ນຜູ້ທີ່ເພິ່ນໝົດປີການແລ້ວ. ຄິດມາແລ້ວຍັງປິຕິໃນໃຈບໍ່ເຊົາ.

.

.

.

.

ຊາວໜຸ່ມຮ່ວມໃຈຄຳມ່ວນ