ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ່ວ່າ ວັນທີ່ 26/6/2020 ທີ່ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຮັບຜົບກະທົບຈາກຕັກແຕນທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງຊາວບ້ານຢາງໜັກໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າໄຮ່ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງລົງແກ້ໄຂຊ່ວຍແດ່. ນີ້ເປັນບັນຫາ ສັດຕູພືດທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນໜັກແທ້ໆ.

ພາບຈາກບ້ານເພຍລໍໃໝ່ ໄຮ່ຂອງທ້າວສົມໝາຍ ລາວຢາ

ຄລິບ

.

.

.

.