Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຂຶ້ນອີກຄັ້ງແລ້ວພີ່ນ້ອງ ລາຄານໍ້າມັນ

ຂຶ້ນອີກຄັ້ງແລ້ວພີ່ນ້ອງ ລາຄານໍ້າມັນ

ແຈ້ງການກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0168/ອຄ ລົງວັນທີ 10/2/2022

  • ແອັດຊັງພິເສດ + 830 ກີບ ລາຄາໃໝ່ 16,190 ກີບ
  • ແອັດຊັງທໍາມະດາ + 670 ລາຄາໃໝ່ ກີບ 14,280 ກີບ
  • ກາຊວນ + 570 ກີບ ລາຄາໃໝ່ 12,520 ກີບ

ປັບຂຶ້ນລາຄານຳ້ມັນ ອີກແລ້ວ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງປີ 2022 ເລີ່ມລາຄາໃໝ່ 12 ກຸມພາ 2022 ເວລາ 6:00 ເຊົ້າ