ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021 ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ມີດັ່ງນີ້.

ມີລາຍງານຕິດເຊື້ອໃໝ່ 985 ຄົນ ຈາກ 14 ແຂວງ, ໃນນີ້ ຕິດພາຍໃນ 982 ຄົນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 3 ຄົນ.

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດລາຍງານໃໝ່ 3 ຄົນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ສໍາລັບການປິ່ນປົວແມ່ນຫາຍດີໃໝ່ 730 ຄົນ

ລາຍລະອຽດ ຕົວເລກ ແຂວງຕ່າງໆ