Homeແຈ້ງເສຍຫາຍ

ແຈ້ງເສຍຫາຍ

ປະກາດຊອກຫາ ທ້າວສົມຫມໍ ຈາກບ້ານໄປຊອກເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ 2 ປີປາຍແລ້ວບໍ່ຮູ້ຂ່າວ

ຂໍປະກາດຕາມຫາຄົນໃນພາບ ຊື່ທ້າວສົມຫມໍ ອາຍຸ18 ເຊິງເກິດຢູ່ ບ້ານວັງສາ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິງເປັນລູກຂອງທ້າວບຸນເພັງ ແລະນາງບົວສອນ ລາວໄດ້ອອກຈາກບ້ານມາໄດ້ 2 ປີປາຍແລ້ວໂດຍຈຸດປະສົ່ງໄປແຂວງບໍ່ແກ້ວ (ເຂດເມືອງຫ້ວຍຊາຍ) (ເມຶອງຕົ້ນເຜິງ)ເພືອໄປເຮັດວຽກຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນ ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາທາງຄອບຄົວໂດຍຂາດການຕິດຕໍ່ໄດ້2ປີປາຍແລ້ວໂດຍບໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວໄປຢູ່ໃສ່ແລະໃນຕອນນີ້ນາງບົວສອນຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ມາຮອດບໍ່ແກ້ວແລ້ວເພືອຕາມຫາລູກ *ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດຫາກພົບເຫັນຊວ່ຍກາລຸນາແຈ້ງຫຼືຕິດຕໍ່ຫາຂ້າພະເຈົ້າໂດຍກົງກະໄດ້ທາງຄອບຄົວເພິນກໍຊິມີນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈສົມມະນາບຸນຄຸນ (0305812914) ແອບ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!