Homeພະຍາກອນອາກາດປະຈໍາວັນ

ພະຍາກອນອາກາດປະຈໍາວັນ

ສະພາບອາກາດ ຂອງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022

ຮ່ອງຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າຍັງພາດຜ່ານຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງ ປະເທດລາວ ສົມທົບກັບລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມ ຊຶ່ງຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫລື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ.

ແຈ້ງເຕືອນພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ Mulan ປະຈໍາວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022

ພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ ມູລານ (MULAN) ຫົວທີ 7 ປັດຈຸບັນຍັງເຄື່ອນທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຕອນເທິງຂອງເກາະໄຮໜໍາ ດ້ວຍຄວາມໄວ 15 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ພ້ອມດຽວກັນລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຍັງມີກໍາລັງແຮງພັດປົກຄຸມ. ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນ ຕົກຟ້າຮ້ອງ...

ແຈ້ງເຕືອນ ພາຍຸມູລານ Mulan ສະບັບທີ 2

ລົມພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນ ມູລານ (Mulan) ຫົວທີ 7 ແລະ ຈະເຄືອນທີ່ໄປທາງເກາະໄຮໜານຂອງປະເທດຫຽວດນາມໃນວັນທີ 10 ຫາ 11 ສິງຫາ 2022, ສົມທົບກັບລົມມໍລະສຸມຕາ ເວັນຕົກ ສ່ຽງ...

ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນພາຍຸເຂດຮ້ອນ ວັນທີ 09-12 ສິງຫາ 2022

ເນື່ອງຈາກຮ່ອງຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າໄດ້ພາດຜ່ານເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ປ່ອງເຂົ້າສູ່ລົມພາຍຸດີເປລຊັນ ທີ່ຢູ່ເຂດ ທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມກໍາລັງແຮງຂຶ້ນ ກາຍເປັນພາຍຸໝຸນເຂດ ຮ້ອນ ຫົວທີ 8 ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງພາກເໜືອ...

ພະຍາກອນອາກາດ 25 ກໍລະກົດ 2022

ສະພາບອາກາດ ເວລາ 7:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2022 ບໍລິເວນຄວາມກົດດັນຕໍ່າຂອງອາກາດຮ້ອນໄດ້ປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກ ຂອງປະເທດລາວ ສົມທົບກັບລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມ ດ້ວຍກໍາລັງອ່ອນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ...

ພະຍາກອນອາກາດ ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2022

ສະພາບອາກາດ ເວລາ 7:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2022 ບໍລິເວນຄວາມກົດດັນຕໍ່າຂອງອາກາດຮ້ອນຍັງປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ ດ້ວຍກໍາລັງອ່ອນ ຫາ ປານກາງ ສົມທົບກັບລົມມໍລະສຸມ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມ...

ພະຍາກອນອາກາດ ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2022

ສະພາບອາກາດ ເວລາ 7:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2022 ຮ່ອງຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າ ຍັງພາດຜ່ານຢູ່ເຂດພາກເໜືອດ້ານ ຕາເວັນຕົກ ລົງຫາ ພາກກາງຂອງປະເທດລາວ ສົມທົບກັບລົມມໍລະສຸມ...

ຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫລື້ອມ ລົມພັດແຮງ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ໜັກໃນແຕ່ລະພາກ

ສະພາບອາກາດ ເວລາ 7:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2022 ຮ່ອງຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າ ຍັງພາດຜ່ານຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ຫາ ພາກກາງ ຂອງປະເທດລາວ ສົມທົບກັບລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!