ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຊີນຊວນຜູ້ມີອາຍຸ 6 ປີຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ໄປສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂັມ1, ເຂັມ 2 ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນ ໃນໂຮງໝໍເມືອງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຕາມຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນຕ່າງໆ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ກໍຄືຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກໆຄົນໃນຊຸມຊົນ.

ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໃນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ສຳລັບທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວັກຊິນຍັງສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດ.

ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ຢ້ຳອີກວ່າ: ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ພຽງພໍ ສຳລັບປະຊາຊົນທຸກຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ ເປີດກ້ວາງການເປີດປະເທດ, ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານເອົາໃຈໃສ່ປ້ອງກັນໂຕເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ດ້ວຍການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດດັງກ່າວ ປັດຈຸບັນ, ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີປະຊາຊົນກຸ່ມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸຫລາຍຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນຊວນ ບັນດາທ່ານໃຫ້ພາຜູ້ສູງອາຍຸ, ເດັກນ້ອຍ ລວມທັງໂຕທ່ານເອງມາຮັບວັກຊີນ ໃນໂຮງໝໍເມືອງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຕາມຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ຂ່າວ: ກິດຕາ 007