ແຈ້ງການ! ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນວັນພັກຊົດເຊີຍ ວັນກຳມະກອນສາກົນ.

.