ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ແຈ້ງການປັບປ່ຽນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເລີ່ມປະຕິບັດ 06:00ນາທີ ຂອງວັນທີ 24 ມີນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ

  • ແອັດຊັງ ພິເສດ : – 650 ກີບ/ລິດ
  • ແອັດຊັງ ທໍາມະດາ : – 540 ກີບ/ລິດ
  • ກາຊວນ : – 610 ກີບ/ລິດ

.