ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ລາຍງານເຊົ້າວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021 ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1.510 ຄົນ ກໍລະນີນໍາເຂົ້າມີແຕ່ 1 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃໝ່ 4 ຄົນ, ແລະ ປົວດີໃໝ່ 761 ຄົນ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສູງເຖິງ 856 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 134 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 107 ຄົນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 74 ຄົນ , ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 70 ຄົນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 63ຄົນ.

ແຂວງຕ່າງໆ

.