ອ່ານແດ່ເດີ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ພາຍໃນແຂວງອັດຕະປື

ຈົນຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021.

ອ່ານລາຍລະອຽດ

.