ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ລາຍງານວັນທີ 18 ພະຈິກ 2021 ນີ້ວ່າ

ມີການຕິດເຊື້ອໃໝ່ທັງໝົດ 1401 ຄົນ, ປົວດີ 533 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ ໃໝ່ 4 ຄົນ.

ແຂວງທີ່ຕິດຫຼາຍມີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 576:ຄົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 151 ຄົນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ 146 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 136 ຄົນ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 118 ຄົນ.

.